Djurens Rätts Shop
Som medlem i Djurens Rätt har du alltid 15% rabatt i shopen! Hämta din rabattkod här

Var är alla kycklingar?

Var är alla kycklingar?


Svenskarna äter allt mer fågelkött, men få känner till det lidande som kycklingarna och kalkonerna utsätts för i den intensiva produktionen. 

Trängsel, dålig luft, frätskador och en avel som är så inriktad på tillväxt att fåglarna får svårigheter att gå, är några exempel på vad den moderna uppfödningen utsätter fåglarna för. Dessutom utsätts många kycklingar och kalkoner för skador och lidande i samband med transport och slakt. Varje år dör omkring 150 000 fåglar i samband med transport till slakterier.

Rapport från Djurens Rätt, 2012.

Medlemspris 17 kr. Så här får du medlemsrabatt!

20 SEK